Font de Santa Margarida
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Camí de Can Pongem, s/n
  Emplaçament
  A 70 metres al sud-est de can Pongem.
  122

  Coordenades:

  41.4124
  1.97461
  414302
  4585046
  Número de fitxa
  08905 - 90
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  4252501DF1845S
  Autoria de la fitxa
  Josep Anton Pérez

  Font emplaçada a les immediacions de la finca de can Pongem, amb una zona arbrada i uns bancs d'obra per al repòs. La font compta amb una superestructura que consisteix en una construcció d'obra de planta rectangular adossada al marge, situada sobre tres graons del nivell de terra. La cara principal d'aquesta consta d'un mur de pedra fet amb mamposteria al que se li adossen frontalment dues pilastres ornamentals motllurades, buides pel mig, coronades per sengles capitells sobre els que s'eleva un arc de mig punt de característiques anàlogues a la de les pilastres. l'aigua brollaria des de la part alta d'aquest mur, fluint des de la boca oberta de la cara d'un nen, feta de pedra artificial. l'aigua seria recollida per una gran conquilla també de pedra artificial, des de la que novament cauria, formant una petita cascada, a una aigüera. Tot plegat està en una plataforma sobre elevada a la què s'accedeix mitjançant tres graons d'obra.

  Els bancs del camí de can Pongem segueixen la mateixa tipologia que els bancs d'aquesta font.

  Les dades de qualitat i de quantitat de les aigües subterrànies del municipi són pràcticament inexistents. Hi ha dos aqüífers: un, vinculat a la llera de la riera de Rafamans, i l'altre, un aqüífer calcari lliure, constituït per una capa de calcàries i dolomies del Muschelkalk inferior, d'uns 70 m de gruix. Aquest darrer aflora a tots dos vessants muntanyosos del municipi. La capa calcària que el forma està intercalada entre una capa impermeable d'argiles i gresos del Buntsandstein (a sota) i una de gresos i argiles vermelles del Muschelkalk mitjà (a sobre). Es tracta de materials triàsics. Recobrint-los, al fons de les valls i al peu dels desnivells, hi ha una capa de llims, sorres i argiles del Quaternari. El material calcari que forma l'aqüífer lliure és molt permeable i té tendència a la carstificació. Aflora a tots dos vessants de la riera de Rafamans; al vessant solell constitueix les cingleres de Pallejà, molt espectaculars. s'alimenta per infiltració de l'aigua de pluja i descarrega per petites surgències i fonts.
  Dues de les fonts de descàrrega de l'aqüífer calcari es van estudiar l'any 1988: la de Sta. Rita i la de Can Ponçgem (Diputació de Barcelona, 1988). Es volia valorar el possible efecte dels abocaments d'aigües residuals que produí a la urbanització Fontpineda, del municipi veí de Pallejà. No es va detectar afecció però es va advertir de la possibilitat que, en anys secs, la infiltració d'aigües residuals pogués perjudicar la qualitat de totes les fonts que hi ha a la zona de contacte del material calcari i la base impermeable. Actualment, però, les cases de Fontpineda ja estan connectades a la xarxa de clavegueram i no es preveu que hi hagi infiltracions. l'any 1998 es va sol·licitar l'anàlisi d'una altra font, la del Marge, al vessant nord, que es va caracteritzar de "no potable".

  AAVV (1988): Estudi de dues fonts situades a la Palma de Cervelló. Barcelona: Diputació de Barcelona Inèdit.