Can Pongem
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Camí de Can Pongem, s/n
  Emplaçament
  Al nord est del nucli antic de la Palma de Cervelló.
  133

  Coordenades:

  41.41269
  1.97373
  414229
  4585079
  Número de fitxa
  08905 - 4
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Any
  1650
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA:30590
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4252501DF1845S
  Autoria de la fitxa
  Josep Anton Pérez

  Conjunt d'edificacions, la més antiga de caire agrícola amb una capella annexa adossada a llevant i la més moderna de tipus residencial. Tant una com l'altra disposen d'un pati tancat davant i estan orientades a sud. Per sota hi ha una font. l'edifici principal, de planta rectangular, composta de planta baixa, pis i golfes i coberta de teula àrab a quatre aigües, presenta una façana de maçoneria arreboçada i pintada recentment. Les cantoneres són de maons, visibles per la banda de ponent, i arreboçats i pintats a llevant. De la façana principal destaca un portal d'entrada al centre, d'arc de mig punt, amb el bastiment i arc de blocs de gres. Està flanquejat per dues finestres, de diferents mides, amb bastiments també fets amb blocs llisos de gres. A la planta pis hi trobem quatre finestres amb bastiments també fets amb blocs de gres. Al centre hi ha un gran rellotge de sol. A les golfes, les obertures consisteixen en finestres amb petites arcuacions rodones, agrupades seguint el patró “2-3-2”, on les centrals són lleugerament més grans que les dels flancs.
  Adossades frontalment a la casa, a banda i banda del pati, hi ha sengles antigues cotxeres de bona factura, rehabilitades, fetes amb maçoneria amb pedra vista i obertures de característiques similars a les de la façana principal.

  Masia que es va construir en diferents fases: una fase inicial el 1650 i, un segle més tard, el 1750, va tenir lloc la segona fase; posteriorment, el 1757, es va construir una capella adossada. Aquesta capella era pública l'any 1906. l'última fase de la construcció fou el 1773.
  Primerament la finca fou propietat de la família Pongem; posteriorment fou adquirida per la família de Gispert, vers l'any 1840, la qual conservà el topònim de la masia. El primer propietari de la família de Gispert va ser Joaquim de Gispert Anglí; de llavors ençà s'han succeït cinc generacions. Tots els membres de les dues darreres generacions s'han dedicat a l'advocacia.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 50-51.
  BORDONS i SERRA, Joaquim (1995): "La Palma de Cervelló i els seus voltants", Revista Muntanya, núm. 798, abril 1995. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya. p. 72-73.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG I MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.