Can Vidal
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  PK 1,5 de la carretera BV-2421
  83

  Coordenades:

  41.40819
  1.97455
  414292
  4584579
  Número de fitxa
  08905 - 3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 30589
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4447601DF1844N
  Autoria de la fitxa
  Xavier Esteve Gràcia

  Masia de planta rectangular composta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal. En el coronament de la façana destaca el ràfec amb imbricacions de maons i teules. Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. Les obertures d'aquesta fatxada, disposades asimètricament, consisteixen, a la planta baixa, en un portal d'entrada al centre, d'arc rebaixat, amb el bastiment i arc de blocs de gres. Està flanquejat per dues finestres, de diferents mides, amb bastiments també fets amb blocs de gres i amb sengles lleixes motllurades del mateix material. La de l'esquerra, la més gran, té dues columnes que divideixen el finestral en tres parts. El portal té un marxapeu de pedra i està tancada per portes de fusta amb elements metàl·lics decoratius amb motius geomètrics i un picaport. A la dreta d'aquesta planta hi ha un porxo a un vessant amb coberta de teulà àrab que cobreix una altra porta, més petita, amb bastiment també de pedra. A la planta pis, hi trobem set finestres de diferents dimensions. Les dues centrals són rectangulars, de factura similar a la de la dreta del portal d'entrada. A l'esquerra d'aquestes hi ha tres finestres rematades amb un arc de mig punt, separades per columnes. Tant les lleixes com l'ornamentació d'aquestes columnes estan fetes amb maons. A la dreta de les finestres centrals hi ha dues finestres similars a les que acabem de descriure, però de majors dimensions. En aquesta façana de les golfes únicament es distingeixen tres petites obertures de ventilació fetes amb fragments de teula àrab col·locades de través. En la façana lateral, que dóna a la carretera, s'observa que aparentment a la part posterior de la casa s'hi afegí un cos. Les obertures d'aquesta façana, dues finestres a la planta baixa i tres a la planta pis, són similars a les finestres allindades de la façana principal. A les golfes, però, les obertures d'aquesta façana són cinc finestres amb petites arcuacions rodones i separades per pilars que segueixen el patró de les finestres de l'esquerra de la planta pis de la façana principal.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. P. 46-47.
  BORDONS i SERRA, Joaquim (1995): "La Palma de Cervelló i els seus voltants", Revista Muntanya, núm. 798, abril 1995. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya. P. 72.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG I MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.