Font de l'Hostal de la Boira Martorell

Baix Llobregat
Carretera N-IIa, Km 590,5

Coordenades:

41.46864
1.94085
411557
4591324
08114-256
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Dolent
Envoltada per la bardissa.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08113A007000120000TW
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Als terrenys de l'antic hostal de Congost (terreny cedit a l'Ajuntament, al costat de la carretera), hi ha una font (antiga mina d'aigua). S'hauria de desbrossar per recuperar la font. La font. Estructura desconeguda en el seu estat actual.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 10 BPU-01.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.