Parc de la plaça de les Hores Martorell

Baix Llobregat
Plaça de les Hores

Coordenades:

41.47456
1.93128
410766
4591991
08114-255
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Un plàtan majestuós amb desenvolupament equilibrat al centre de la plaça. Arbre viari relativament jove però amb capçada desenvolupada amb equilibri.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 09 BPU-04.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.