Sistemes fluvials de la Conca del Llobregat Martorell

Baix Llobregat
Riu Llobregat

Coordenades:

41.48305
1.93012
410681
4592935
08114-257
Patrimoni natural
Zona d'interès
Dolent
Abocament de terres a l'espai del bosc de ribera al torrent de l'Arena.
Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea de especial de conservació
Espai Xarxa Natura 2000 i PEIN Llera del Llobregat
Fàcil
Altres
Pública
Agència Catalana de l'Aigua. C. Provença, 204-208 08036 Barcelona
Dídac Pàmies Gual. SPAL

El Llobregat i els torrents que hi desguassen dins el terme municipal: Torrent de Llops; Torrent de Can Soteres; Torrent de l'Arena i Torrent de Can Noguera. Apareixen restes de bosc de ribera al Llobregat i als torrents de Llops i de l'Arena. Presència ocasional de llúdriga al riu. Funció de corredors ecològics. La restauració ecològica dels espais fluvials és la més viable i la que presenta millors resultats en poc temps. Llera del riu Llobregat (espai Xarxa Natura 2000). Torrents de Llops, Can Soteres, de l'Arena i al límit municipal amb Abrera, el torrent de Can Noguera. Fragments de bosc de ribera al Llobregat, torrent de Llops i de l'Arena.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 11 BPU-04.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.