Font de l'Amèlia Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Vinya de l'hort de Can Francisquet
Des del camí de Sant Joan Samora prop del cementiri
141

Coordenades:

41.47142
1.83131
402414
4591750
08222-108
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Bon estat general. Les marques d'escoda hi són molt presents tant a les parets com al sostre de la mina.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08220A009000190000PE
Jordi Montlló Bolart

El que es coneix amb el nom de Font de l'Amèlia és l'aigua que s'extreu d'una mina excavada en el marge d'uns 12 metres de fondària per 53 cm d'amplada màxima i una alçada que no supera el 130 cm, feta per Pere Esteve Serra l'any 1946. A l'entrada de la mina hi ha presència de capil·lera (Adiantum capillus-veneris), una falguera molt habitual de zones humides i calcàries. L'aigua es fa arribar a una bassa d'aigua de planta circular on hi ha peixos. Aquesta s'aprofita per regar els horts del Sr. Jaume Esteve. La bassa està feta de maons, arrebossats i mesura 5,40 metres de diàmetre per 2 metres de fondària. La boixa té una profunditat de 80 cm aproximadament i fa anys era aprofitada com a dipòsit per a fer la barreja bordelesa. Per damunt de la boixa, a l'arrebossat de la paret hi ha un requadre gairebé esborrat on el mestre d'obra que va construir la bassa hi va marcar la següent inscripció: " 27 DE MARÇ DE 1947 / PEDRO ESTEVE / OPERARIOS / J. ESTEVE I LLUIS C." (Es refereix a Jaume Esteve i Lluís Casadevall). Una mica més a la dreta hi ha una segona inscripció resultat d'una reparació que es va fer a la bassa, que va gravar el Sr. Jaume Esteve Foguet "Reparada en 1982".

La font raja uns 60 litres l'hora.

Antigament per regar aquests horts i vinyes hi havia un pou de mina que estava situat sobre el torrent en un revolt molt pronunciat, a tres metres a l'esquerra de l'actual (UTM X: 402450; UTM Y: 4591744) ,treien l'aigua amb galledes i regaven l'hort. Ja fa anys amb una de les rierades el revolt es va omplir de sediment i al cap d'un temps s'aprofità per fer-hi un hort.
El pou i la mina continuen portant aigua que desguassa en el pou actual ubicat al costat de la caseta de maó, construïda posteriorment com a conseqüència de la rierada.
L'any que es va fer la font van nomenar a l'Amèlia Fuguet pubilla del poble; d'aquí el nom. L'Amèlia és la mare de l'actual propietari en Jaume Esteve Fuguet

ESTRAGUÉ CARRERAS, Alba (2009). L'aigua a Sant Llorenç d'Hortons. Les fonts, els pous i La Rierussa. Treball de recerca de 2n de Batxillerat de l'escola intermunicipal del Penedès. Inèdit
ESTRAGUÉ CARRERAS, Alba (2011). Les fonts de Sant Llorenç d'Hortons (2ª part). Programa de Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons de 2010, pàgs. 21 a 23.