Font de l'Ernesto Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Torrent de la Plaça
Per sota el carrer Sant Antoni
174

Coordenades:

41.46968
1.82528
401908
4591564
08222-109
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
08220A009000040000PP
Jordi Montlló Bolart

La font de l'Ernesto s'ubica al vessant de ponent del torrent de la Plaça, en un camp en pendent que baixa des del carrer Sant Antoni fins el torrent. A la part baixa hi trobem els horts i a la zona de la font hi trobem arbres fruiters. El conjunt està format per una mina i dos safareigs, sense rentadora. La mina està situada en una cota superior i construïda en el marge sorrenc. La boca està colgada a tres quartes parts però l'interior és visible. L'aigua es desvia per una canal soterrada que desguassa al safareig més antic, situat a mà dreta.
Aquest primer safareig és de planta rectangular (1,70 x 2,25 m) amb una profunditat d'1,20 metres. Està construït amb maó pla sense arrebossar. Al darrera s'hi va aixecar un mur en angle recte, de contenció del marge, també feta de maons. L'antiga boixa, actualment tapada, es situava en l'angle esquerre. Des de que es va ampliar, ara fa tres anys amb un safareig similar al costat, la boixa es va desplaçar i entre safareig i safareig hi ha una canal de comunicació, a la paret mitgera d'ambdós safareigs. Aquest nou safareig és molt similar a l'anterior; de planta rectangular (1,60 x 2 m) i 1,20 metres de fondària; està fet de totxo i arrebossat.
L'aigua sobrant cau per un tub de ferro ubicat a la part superior esquerra i va a parar a una boixa de 50 cm de costat, que reparteix l'aigua cap els horts a partir de tubs de plàstic amb aixetes de pas.

els safareigs tenen peixos al seu interior

Es diu font de l'Ernesto per Ernesto Moliné, pare de la Maria que n'és l'actual propietària.. Segons Estragué (2009), antigament aquestes terres eren propietat de Cal Figueres; però les va comprar el cafeter del poble. Els anys 50 les va comprar el senyor Ernesto Moliné.

ESTRAGUÉ CARRERAS, Alba (2009). L'aigua a Sant Llorenç d'Hortons. Les fonts, els pous i La Rierussa. Treball de recerca de 2n de Batxillerat de l'escola intermunicipal del Penedès. Inèdit
ESTRAGUÉ CARRERAS, Alba (2011). Les fonts de Sant Llorenç d'Hortons (2ª part). Programa de Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons de 2010, pàgs. 21 a 23.