Font de la Fou
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Costat de la Font de la Fou. Al sud del nucli urbà.
  Emplaçament
  Camí de l'Aubareda, passada la Torre seguir fins el tercer trencant a la dreta.
  434

  Coordenades:

  41.54656
  1.529
  377313
  4600478
  Número de fitxa
  08226 - 148
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  AIA. Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 7695
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08226A007001080000AB
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  Jaciment descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis
  Comarcals d'Igualada l'any 1970.Unes torrentades havien desplaçat el marge terrós de l'esmentat torrent i van quedar al descobert varis fragment d'una urna i uns pocs altres més. Entre els materials recollits superficialment, i sense practicar-hi cap excavació, cal destacar varis fragments d'una urna que ha pogut ésser reconstruïda en les seves 3/5 parts aproximadament, de color gris fosc, amb diferents tonalitats de color, feta a mà; té una altura d'uns 10 cm, amb uns 10 cm també de diàmetre a la boca. Es tracta d'una urna bicònica amb nansa i base de forma còncava. Està decorada amb una franja de quatre solcs acanalats horitzontals i paral·lels a la part alta, i a sota dels quals hi ha un fris d'uns angles
  o línia trencada, amb uns clotets en el seu interior. La franja de solcs i el fris moren en dos canals inclinats just a la nansa. També hi va sortir la vora d'una altra urna de característiques semblants a la descrita, una nansa amb acanalats, un fragment decorat amb un clotet típic del moment i altres vuit fragments amorfs. Urna que pertany a la forma XL de la taula de ceràmica hallstàtica a Catalunya donada pel Dr. Maluquer i del tipus "b" quant a la decoració. Per tant, pertany a l'etapa del Bronze Final III o primera etapa de l'Edat del Ferro. Amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica l'any 1985, no s'aprecià cap tipus constructiu. No és possible, per manca d'una excavació, determinar el tipus de jaciment, car tant podria
  ser un lloc d'habitacle a sota d'uns blocs que hi ha en l'indret com una necròpolis d'enterrament incineratori. En la visita dels arqueòlegs responsables de la revisió de la Carta a l'any 1991, varen poder observar que l'indret rebia un intens trànsit de persones pel lloc i també per les diverses riuades, el jaciment està molt erosionat.

  El material es troba dipositat al Museu Comarcal de l'Anoia / Núms. de referència: M-17
  Foto: Angels Pujol SPAL (2016: pag.125-126 ) i IPAC

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  PUJOL, A. (2016). Sant Martí de Tous. Revisió de l'inventari arqueològic i estudi del poblament des de la Prehistòria fins a l'Edat Mitjana. Diputació de Barcelona.