Font de la Boga Calldetenes

Osona
Entorn rural de Calldetenes (08506 Calldetenes)
Des de les darreres cases de Calldetenes, cal seguir el torrent de Sant Marc.

Coordenades:

41.92626
2.2894
441082
4641833
08037-96
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XIX-XX
Dolent
Aquesta font es troba en un avançat estat de degradació, romanen pràcticament amagada entre la vegetació i molt poc cuidada.
Legal
Normes subsidiàries Aj.Calldetenes. Núm.5.15
Fàcil
Social
Pública
A.C.A.Agència Catalana de l'Aigua. C/Provença, 204-208 (08036 Barcelona)
Raquel Valdenebro Manrique

Petita font ubicada en un dels marges del torrent de Sant Marc, vers on vessa l'aigua, a l'entrada del poble de Calldetenes, en un espai ocupat actualment per horts. Com a font està formada per un petit brollador encastat al terra, molt amagat entre la vegetació que envolta el torrent, precedit per una passera feta recentment amb ciment.

Aquesta font és anomenada font de la Boga per què el seu entorn era un terreny inundat ple d'aiguamolls - aproximadament entre la plaça Onze de Setembre i la font-. En aquests aiguamolls creixia una planta que s'anomena boga i que alguns habitants de pocs recursos de fora del poble venien a collir per donar-les per menjar a les vaques. L'any 1959 es terrenys es van dessecar i van ser ocupats per horts, i desprès foren urbanitzats. Els terrenys pertanyien al mas Verdaguer.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes AA.DD (1996) Normes subsidiàries de Planejament. Normes urbanístques. Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes. VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.