Font de Cal Domènech Santa Maria de Miralles

Anoia
Sector central del municipi, a l'extrem oriental de les Planes de Ca l'Erzet
Al marge de l'antic camí de can Domènech

Coordenades:

41.50932
1.52952
377286
4596343
08257-76
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Bo
Legal
NNSS Ajuntament 2002
Difícil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 08257A00700040
Lluís Rius i Font, OPC Diputació de Barcelona

Font activa, situada en l'antic camí de can Domènech a uns dos centenars de metres de la masia del mateix nom, de brollador simple i pica de pedra a peu de terra. Les aigües provenen d'una antiga mina d'aigua situada pocs metres més amunt. Les aigües son recollides per un rec cobert de molses, fins alimentar a un antic safareig, avui en desús, situat en el mateix marge del camí .

El safareig està en bones condicions, unicament resta cobert de vegetació en el seu perímetre, fuit del seu desús.Les fonts de Santa Maria de Miralles tenen una qualitat de les seves aigües molt variada en funció, lògicament, del seu subsòl geològic. El sector de la plana del municipi, afloren argiles, gresos i alguns guixos, responsable d'unes aigües més dures, carregades de, en alguns casos de sulfats, mentre que les fonts situades al sector més meridional del municipi: Serra de Fontfregon, Coll de la Llebre i Coll d Orpí presenten aigües més toves com les fonts de la Múnia, Morgades i Sagaressos.