Cal Domènech Santa Maria de Miralles

Anoia
Sector central del municipi, a l'extrem oriental de les Planes de Ca l'Erzet
Al final del camí que enfila al N que surt de la carretera C-37 entre els kms. 50 i 51
532

Coordenades:

41.509
1.52874
377220
4596308
08257-20
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XV-XX
Regular
Esquerdes i reforços estructurals a la façana de llevant
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 25.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000805300CF79F
Pedro Barbado

Masia amb diverses dependències agrícoles i residencials al voltant. L'edifici principal és de planta rectangular, compost de planta baixa, planta primera i golfes, amb coberta de teula corba a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Al seu voltant hi ha alguns edificis, principalment tancats i magatzems.
La casa presenta una entrada direcció est amb una porta d'arc rebaixat de maó en llibre i cantons de maó. La façana està emblanquinada però deixa veure que una de les actuals finestres era prèviament una finestra d'arc.
Un dels tancats presenta una porta d'arc rebaixat amb maons en llibre.

Grafiat cal Domènech al projecte de Catàleg de Masies.
Pou aïllat al S de l'edifici

El cognom Domènec ja apareix citat al fogatge de 1497 i al de 1553. Al 1685 apareix Jacob Doménech de Cal Riera, una masia no identificada però que podria estar vinculada a Cal Domènec. A 1740 al Testament de Jaume Palau de mas Palau es cita a Jaume Doménech de la Riera. Citada com a Can Domènech al Nomenclàtor de 1860. L'origen de la casa, per tant, es podria remuntrar al segle XV.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016
Arxiu Comarcal de l'Anoia. Fons Arxiu Parroquial de Santa Maria d'Igualada referents a Santa Maria de Miralles. Inclou la sèrie Processos judicials.