Font de Balegues Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop de la masia de Set Rengs, al sector oest del terme municipal
Camí que va a Set Rengs, uns 500 m abans d'arribar a la masia.
308

Coordenades:

41.67504
1.74729
395726
4614455
08098-314
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Entorn emborssat.
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Privada
08097A010000110000EH
Jordi Piñero Subirana

Font situada al costat d'un camí i que consisteix en una estructura d'obra que resguarda un marge, amb una porteta per on rajava l'aigua. Actualment la font està seca.