Fons documental de l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa Talamanca

Bages
Museu i Arxiu Històric Comarcal de Manresa, via Sant Ignasi 40, 08241 Manresa
Museu i Arxiu Històric Comarcal de Manresa. Via Sant Ignasi 40, 08241 Manresa

Coordenades:

41.73817
1.97704
414934
4621212
08277-25
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Carrer Portaferrissa 1, 08002 Barcelona
Quim Serdà Manau

El Fons Documental de l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa està format bàsicament per fons notarials on poden ser localitzades notícies referents al terme de Talamanca. Poden tractar-se la majoria d'ocasions de transaccions privades realitzades pels habitants del terme, així com testaments, capítols matrimonials i inventaris. Aquest tipus d'informació no pot ser descrita de forma precisa, però s'ha de tenir en compte la seva existència. A més d'aquest fons general, s'han pogut localitzar alguns volums que sí són específics de Talamanca. Són els següents: - Capbreu de Talamanca, Calders, Monistrol de Calders en domini del marquès de Castellbell. AHPM 4469 - Capbreu de Pere Planella, senyor de Talamanca. AHPM m-1033 - Inventari del castell de Talamanca, Notarials, sig. Tr. 175 A més a més, en aquest arxiu es conserven els fons de la comptadoria d'hipoteques, que cronològicament pertanyen all segle XIX. Els llibres conservats són els següents: -Llibre d'arrendaments i sobrearrendaments. Núm. 123. -Talamanca, llibre 1er. Núm. 109 i 110 -Talamanca, llibre 2on. Núm. 50 -Talamanca, llibre 2on. Núm. 111 -Talamanca, llibre 3er. Núm. 112 -Talamanca, llibre 4rt. Núm. 113

L'inventari del castell de Talamanca, de l'any 1332, està dins un protocol particular de la família, però sense ser-hi incorporat, ja que és un plec solt, de tres folis doblats pel mig i en forma de missiva enviada pel rector de la parròquia i notari eclesiàstic Pere de Vilars a l'escrivà de Manresa Pere de Bellsolà, i du quatre segells de cera, un del tutor i tres del rector. L'interès d'aquest inventari és, sobretot, per la relació que fa dels masos que hi havia en el terme del castell i sobre els quals els Talamanca tenien senyoria alodial. SITJES (2003:30)

SITJES, Xavier (2003). 'Inventaris dels castells de Talamanca i Rodors, de l'any 1332'. Dovella núm. 82, Manresa.