Fons documental de l'arxiu administratiu de l'ajuntament de Talamanca Talamanca

Bages
Casal del poble, carrer del Raval 2, 08279 Talamanca
Casal del Poble, carrer del Raval 2 , 08279 Talamanca

Coordenades:

41.73699
1.97799
415011
4621080
08277-24
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Talamanca, plaça de l'Església 1, 08279 Talamanca
Quim Serdà Manau

Al fons de l'Arxiu administratiu de l'Ajuntament de Talamanca hi trobem bàsicament documentació administrativa, com actes, ordenances, expedients, contractes, registres, adquisicions, expropiacions, contribucions, pressupostos, eleccions, etc organitzada conforme la següent relació: 1. ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.1 Terme Municipal (1987-1987) 1.2 Organs de Govern (1888-1998) 1.3 Alcaldia (1925-1998) 1.4 Secretaria (1890-1994) 1.5 Serveis Jurídics (1883-1982) 1.6 Personal (1953- 1998) 1.7 Correspondència (1860-1998) 2. HISENDA 2.1 Patrimoni (1882-1998) 2.2 Intervenció (1873-1997) 2.3 Tresoreria (1886-1998) 2.4 Fiscalitat (1830-1998) 2.5 Juntes i comissions (1891-1965) 3. PROVEÏMENTS 3.1 Aigües, fonts i safareig (1970-1996) 3.2 Delegació local de proveïments (1939-1960) 3.3 Juntes i comissions municipals (1940-1945) 4. BENEFICÈNCIA I ASSISTÈNCIA SOCIAL 4.1 Expedients generals (1939-1992) 5. SANITAT 5.1 Expedients generals (1956-1996) 6. OBRES I URBANISME 6.1 Planejament i gestió urbanística (1970-1991) 6.2 Obres d'infrastructura (1891-1997) 6.3 Immobles municipals: construcció i manteniment (1972-1994) 6.4 Obres particulars (1954-1989) 6.5 Activitats classificades i obertura d'establiments (1930-1988) 7. SEGURETAT PÚBLICA 7.1 Expedients generals (1875-1998) 8. SERVEIS MILITARS 8.1 Quintes, allistaments, lleves forçoses (1884-1991) 8.2 Béns subjectes a requisa municipal (1961-1965) 8.3 Juntes i comissions municipals (1940-1940) 8.4 Prestació Social Substitutòria (1993-1999) 8.5 Correspondència militar (1927-1984) 9. POBLACIÓ 9.1 Padró municipal d'habitants (1891-1996) 9.2 Junta local del cens de població (1900-1940) 10. ELECCIONS 10.1 Eleccions municipals (1891-1995) 10.2 Eleccions Diputats Provincials (1905-1976) 10.3 Eleccions Parlament de Catalunya (1932-1995) 10.4 Eleccions Generals. Corts, Senat (1891-1996) 10.5 Eleccions al Parlament Europeu (1987-1994) 10.6 Referèndums i plebiscits (1947-1986) 10.7 Altres eleccions (1994-1994) 10.8 Cens electoral. Junta municipal del Cens (1892-1994) 11. ENSENYAMENT 11.1 Expedients generals (1896-1964) 12. CULTURA 12.1 Festa Major. Festes Populars (1987-1994) 13. SERVEIS AGROPECUARIS I MEDI AMBIENT 13.1 Expedients generals (1885-1972) 14. COL·LECCIONS FACTÍCIES 14.1 Arxiu d'imatges (1900-1990)

No hi ha cap fons pròpiament històric, però trobem antics documents molt interessants classificats segons la temàtica a la que pertanyen i que són fonts molt útils per a l'estudi i la interpretació de la vida al municipi de Talamanca en el període comprès entre finals del segle XIX i principis del XX. Per exemple, trobem tres volums que recullen expedients, fitxes, llistats d'assistència i quaderns de notes d'alumnes de l'escola del poble en el període 1904-1926 (Caixa 253 11.1). Igualment, per una donació de Francesc Belmonte, l'arxiu compta amb el recull de fotografies que Miquel Ballbè va fer dels masos del terme als anys noranta i que serien publicades, en part, al llibre 'Les cases de pagès de Talamanca' el 1997.

L'actual organització de l'arxiu va tenir lloc l'any 1999 i va ser a càrrec de l'Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Els antics documents foren cremats durant la Guerra Civil (1936-39).

BALLBÈ, Miquel (1997). Les cases de pagès de Talamanca. Ajuntament de Talamanca, Moià.