Goigs del Gloriós Protomàrtir Sant Esteve Talamanca

Bages
Arxiu Històric Comarcal de Manresa, Via de Sant Ignasi 40, 08241 Manresa
Fons de goigs de l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa, Via de Sant Ignasi 40, 08241 Manresa

Coordenades:

41.73817
1.97704
414934
4621212
08277-20
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, carrer Portaferrissa 1, 08002 Barcelona
Quim Serdà Manau

Trobem el Goig del protomàrtir Sant Esteve al fons de l'Arxiu Històric Comarcal amb la referència 'Carpeta Bages S/Z núm 966 de la col·lecció Botifoll'. La lletra és la següent: O Protomártir gloriós de Jesucrist molt amat; als que us demanem socós, siaulos sempre advocat. Vostra vida fou perfeta, de virtuts molt resplandent, sens vicis l'ánima neta, molt pur, cast i continent: per custodi virtuós de viudas sou nomenat, etc. Ple de gracia y fortalesa, mogut del Esperit Sant, predicabau ab firmesa la viva fé declarant: molts creuhen en Deu per vos, y tenen lo Cel guanyat, etc. De vostre rostro sagrat un gran resplandor exía, tothom estaba admirat, que de un Angel parexía: rabiaban los traidors vehent tanta claredat, etc. Molts prodigis senyalats per vostres virtuts se obraren, los jueus aprofanats contra vos se amotinaren: cridant ab molts grans furors foreu tret de la Ciutat, etc. Los cels oberts allí vereu patint lo cruel torment de pedradas, que rebreu per Jesús alegrament: lo qual per fervos favor se us mostrá glorificat, etc. Ab molt amor imitareu a Jesús Omnipotent, al qual humilment pregareu per los qui us daban torment: Sant Pau per vostres clamors es Apóstol consagrat, etc. Defensant la fé morireu de Jesucrist nostre Deu, per ell la vida aborrireu, qui per tots morí en Creu: per los soberans amors y per vostra caritat, etc. Vostre sant cos sepultat per la gent, que be os volia, molt temps estigué guardat ab molt santa companyia: de tots aquells Sants, qui ab vos los fruits de gloria han guanyat; als que us demanan socós, siaulos sempre advocat. Trobaren vostre sant cos Molt miraculosament, que donant suaus olors curareu a molta gent: fou lo cas maravellós de la Iglesia venerat, etc. Altres miracles heu fets, dels quals tots tenim memoria, curant tullits y contrets, de tots mals nos dau victoria: y al vostre devot Pinós dels Moros heu deslliurat, etc. De mal de pedra curau al devot qui en vos confia y molt mes patrocinau als de vostra Confraria: devant Déu que es poderós per guardarnos del pecat; als que us demanan socós siaulos sempre advocat. TORNADA Puig de pedras coronat gosau del etern repós: siaunos sempre advocat Sant Esteve gloriós. Manresa, impremta de Roca, St. Miquel 15.

La tradició dels goigs té els seus orígens en la representació dels misteris medievals. Malgrat tot, els goigs tal i com els coneixem i es canten actualment cal situar-la a partir de la determinació del Concili de Trento (1645), de potenciar la pietat popular a través d'aquest tipus de manifestacions litúrgiques. El gran moment de creació dels goigs fou el segle XVII, quan totes les esglésies parroquials, així com les capelles i capelletes més petites foren dotades d'aquestes manifestacions. Es desconeix el creador de la lletra i la música dels goigs, però quasi bé tots foren editats per impremta durant les primeres dècades del segle XX, i les músiques foren recompostes i arreglades també durant aquest període.