Fons documental de Folgueroles a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Folgueroles

  Osona
  Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Carrer de Santa Maria, 1, 08500 Vic
  Emplaçament
  Al claustre de la catedral de Vic
  552 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93887
  2.31941
  443581
  4643213
  Número de fitxa
  08083 - 104
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Inexistent
  Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC 3437, de 24-7-2001)
  Accés
  Restringit
  Científic/Cultural
  Titularitat
  Privada accessible
  Bisbat de Vic
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Fons documental de Folgueroles dipositat i custodiat per l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV). Es tracta, sobretot, del fons relacionat amb la documentació generada per la parròquia de Santa Maria de Folgueroles. Està datada entre els segles XVI i XXI (1575-2000), i formada per un total de total de 128 unitats documentals organitzades en tres blocs i presentades en format paper i pergamí (volums i lligalls, folis i quarts). Aquests documents estan escrits en llatí, català i castellà. Pel que fa al bloc corresponent als Llibres sacramentals, cal destacar el llibre de baptismes (1655-1896), matrimonis (1656-1939), defuncions (1575-1900) i documentació vària (1808-1891). Dins del bloc de l'Administració hi ha documentació relacionada amb els aniversaris i celebracions (1660-1850), amb el Llibre de l'obra (1677-1952), amb la Consueta (1655-1883), amb els Inventaris parroquials (1655-1915), amb els Comptes i les factures (1801-1932), amb els Llevadors de rendes, censals i capbreus parroquials (1724-1928), amb els Llegats piadosos, causes pies, capbreus parroquials (1621-1838), amb la Correspondència (1731-1944) i amb el Cens parroquial (1826). Pel que fa a les Confraries i associacions destaca la Confraria del Roser (1677-1970), la de Sant Isidre (1711-1893), la de les Ànimes (1787-1953), la Tercera orde (1812-1882), el Santíssim Sacrament (1846-1970), les Filles de Maria (1952-1956) i documentació vària (1643-1942). I, en darrer terme, en relació al bloc Llibres notarials, la documentació abasta de l'any 1656 al 1736 en relació als Manuals, del 1655 al 1838 pel que als Capítols matrimonials, Testaments (1600-1917), Actes notarials (1614-1885), Capbreus (1620) i Processos (1676-1800). I en darrer terme, els Pergamins (1737-1953).

  Alhora, també hi ha custodiada tot un seguit de documentació referida a Folgueroles i classificada en d'altres fons. Dins l’Arxiu del Capbreu hi ha un benefici sota la invocació de Sant Miquel a l’església de Santa Maria de Folgueroles (s. XVIII) Dins del fons Aromir de Vic destaca un llibre de rebuts de Josep Aromir, pagès de Folgueroles (1669-1700). En el fons Solermoner de Vic, un llibre d’actes notarials del mas Rourell de Folgueroles (1700-1720). Finalment, a l’Arxiu de la Cúria Fumada, un censal a Sagimon Puigseslloses en format pergamí i datat l’any 1549.

  El fons de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Folgueroles ingressà a l’Arxiu Episcopal de Vic a finals de 1998, i fou tractat en el Projecte de Reorganització i Informatització 1998-2003. La resta del fons ingressà entre els anys 2005 i 2006, principalment documentació de l’administració parroquial i notarial.