Fons del Marquesat de Moja referent al castell de Vilassar de la Biblioteca de Catalunya
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Carrer de l'Hospital, 56 (08001 - Barcelona)
  152

  Coordenades:

  41.51773
  2.35638
  446296
  4596433
  Número de fitxa
  08214 - 241
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XIV-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal i física
  Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Biblioteca de Catalunya (C. de l'Hospital, 56; 08001 - Barcelona)
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Dins del fons miscel·lani de documents individuals de la Biblioteca de Catalunya es localitza una cinquantena de pergamins dels segles XI a XIV referents a al senyoria dels Sant Vicenç als castells de Vilassar i Burriac i als seus respectius termes i jurisdiccions; a la que cal afegir documentació en paper del Fons del Marquesat de Moja, catalogada per Pere Benito (2001).
  Entre aquests pergamins hi consten els plets més antics, com l'assemblea de barons celebrada entre 1086 i 1088 a la rovira del davant de l'església de Sant Esteve de Ripollet per tal de resoldre un contenciós entre Guillem Umbert de Ses Agudes i Guadall Guillem (de Sant Vicenç) i la seva mare Adelaida, sobre la castlania de la torre de Vilassar i les franqueses d'Agell i Argentona. També hi ha actes de transmissió familiar. Un petit grup de pergamins concerneix al domini del priorat de Sant Marçal del Montseny a Vilassar. Alguns documents del segle XIII tenen relació amb l'exercici de la jurisdicció civil i criminal sobre els habitants del terme de Vilassar i amb les relacions dels senyors del castell amb els veguers reials.
  Aquest conjunt d'un origen comú s'ha format per vies diverses i en moments diferents. Primerament per llegat de Joaquim Miret i Sans. Un segon grup prové a través de la Diputació de Barcelona de l'antic Hospital de la Santa Creu. Alguns pergamins foren comprats a Eduard Mitjana de la Dioblas abans de 1941. Finalment, l'any 1954 ingressà un fons provinent d'una permuta entre la Diputació de Barcelona i la de València.

  L'Arxiu del Marquès de Santa Maria de Barberà i de la Manresana ubicat al castell de Vilassar és un arxiu nobiliari que els Sarriera hereten l'any 1822, i que prové d'un mateix origen. Actualment s'ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per tal de posar aquesta documentació al servei dels estudiosos. Mentrestant, es pot consultar la seva catalogació on line amb el vincle que hi ha en aquesta mateixa fitxa.
  Conté un dels arxius històrics privats més importants de Catalunya, amb més de 8000 pergamins, centenars de lligalls en paper, 300 libres, 70 manuscrits, etc. Fou declarat, l'any 1986, bé d'interès cultural per la Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental de la Generalitat.

  La línia principal dels Desbosc s'extingeix a finals del segle XVII per manca de successió. Els títols de les senyories de Vilassar i Sant Vicenç s'integren dins el Marquesat de Moja, creat l'any 1702, amb el casament d'Agustí de Copons, segon marquès de Moja, amb Gaietana, filla d'Antoni d'Oms Cabrera i Des Bosc.

  BENITO i MONCLÚS, Pere (1999). Els habitants de Vilassar enfront la senyoria arbitrària dels Sant Vicenç (1229); dins Ipsa Arca, núm. 1, febrer de 1999. Museu Municipal de Vilassar de Dalt, pàgs. 40 a 47.
  BENITO i MONCLÚS, Pere (2001). Catàleg de la documentació en paper del Fons del Marquesat de Moja de la Biblioteca de Catalunya referent als castells i jurisdiccions de Vilassar i Sant Vicenç. Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Universitat de Barcelona.