Fita de terme 7 entre Sant Salvador de Guardiola i Rajadell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem nord del terme municipal
581

Coordenades:

41.69798
1.74124
395260
4617010
08098-384
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Regular
Erosionada
Inexistent
Difícil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 7. Està situada a la divisòria d'aigües de la serra de Gallcanta, lleugerament vers el sud. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular. En la part visible mesura 60 cms. d'alçada per 38 d'amplada i 20 de fondària. En una cara té gravada la inscripció G i en l'altra el gravat s'ha perdut.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar del segle XIX, com la majoria d'aquesta zona. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2474/2015. Es constata, però, un canvi entre el que apareix en el projecte, on consta com a fita 6, i el que apareix en la resolució, on apareix com a fita 7.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell.