Fita de terme 6 entre Sant Salvador de Guardiola i Rajadell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem nord del terme municipal
Camí de la masia del Rauric.
513

Coordenades:

41.70078
1.74555
395623
4617315
08098-383
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVII
1681
Bo
Inexistent
Difícil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell
Jordi Piñero Subirana

Inscripció en una roca que en el projecte de replantejament de la demarcació entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell es reconeix com a fita de terme, identificada com la número 6. Està situada a la divisòria de la serra de la Melera, en el punt on passa a dir-se serra de Gallcanta, a uns 130 metres al sud-oest del portell del Rauric. Consisteix en una inscripció, feta en una afloració rocosa que forma una petita cinglera, que diu: "SERA/GALL/CANTA 1691".

Segons la mateixa inscripció, aquesta fita pot datar-se a l'any 1691. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2474/2015. Es constata, però, un canvi entre el que apareix en el projecte, en el qual consta com a fita 5, i el que apareix en la resolució, on apareix com a fita 6.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell.