Fita de terme 3 entre Sant Salvador de Guardiola i Rajadell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem nord del terme municipal
464

Coordenades:

41.70617
1.75799
396667
4617899
08098-382
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 3. Està situada a la divisòria de la serra de la Melera. Consisteix en un bloc de pedra de forma irregular. En la part visible mesura 70 cms. d'alçada per 48 d'amplada i 30 de fondària. En una cara té gravada la inscripció R (molt erosionada) i en l'altra G.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar del segle XIX. La demarcació de Vallformosa era un municipi independent fins a principis del segle XIX. El fet que aparegui la "R" de Rajadell i no "Vallformosa", com succeeix en una altra fita d'aquest sector, és un indicador que la fita del segle XIX o posterior. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2474/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell.