Fita de terme 2 entre Sant Salvador de Guardiola i Rajadell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem nord del terme municipal
399

Coordenades:

41.70984
1.76688
397412
4618295
08098-381
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 2. Està situada dalt d'un turonet, a la partida de l'obaga de Vallformosa. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular, de contorns lleugerament irregulars. En la part visible mesura 49 cms. d'alçada per 30 d'amplada i 25 de fondària. En una cara té gravada la inscripció R i en l'altra G.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar del segle XIX. La demarcació de Vallformosa era un municipi independent fins a principis del segle XIX. El fet que aparegui la "R" de Rajadell i no "Vallformosa", com succeeix en una altra fita d'aquest sector, és un indicador que la fita del segle XIX o posterior. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2474/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell.