Fita de terme 1 respecte a Castellfollit del Boix i 8 respecte a Rajadell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem nord del terme municipal
Cami de la Pòpia del Montgròs.
627

Coordenades:

41.69423
1.73437
394682
4616602
08098-385
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola, Rajadell i Castellfollit del Boix, identificada en el projecte de replantejament de la demarcació entre Guardiola i Castellfollit com a número 1 i en el projecte de replantejament de la demarcació entre Guardiola i Rajadell com a número 8. Està situada a la divisòria d'aigües de la serra de Gallcanta, lleugerament vers el sud. Consisteix en un bloc de pedra amb dues cares de forma arrodonides. Presenta gravades inscripcions en les dues cares: C (Castellfollit) i G (Guardiola) i en un lateral U (?). També té gravades a la part superior les línies d'orientació dels termenals.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar del segle XIX, com la majoria d'aquesta zona. El 2008, en un nou projecte de replantejament dels termenals de Guardiola i Rajadell, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2474/2015. Es constata, però, un canvi entre el que apareix en el projecte de delimitació dels termes de Guardiola i Rajadell, on consta com a fita 7, i el que apareix en la resolució, on apareix com a fita 8.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Rajadell.