Fita de terme 7 entre Sant Salvador de Guardiola i el Bruc Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem sud del terme municipal
Camí de la Font del Boix.
457

Coordenades:

41.64639
1.73479
394639
4611290
08098-386
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
Erosionada, escantellada i laminada
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i el Bruc
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i el Bruc identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 7. Està situada prop de la font del Boix. Consisteix en un bloc de pedra més o menys treballada, de forma irregular. En la part visible mesura 33 cms. d'alçada per 30 d'amplada i 24 de fondària. En una cara té gravada la inscripció G i en l'altra la pedra s'ha laminat i s'ha perdut la inscripció.

Per les característiques tipològiques i del gravat, que són molt simple, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar dels segles XVIII-XIX. Un referent a tenir en compte són les fites del termenal amb Manresa, que majoritàriament es poden considerar del segle XVIII. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada el 2015.
Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i el Bruc.