Fita de terme 5 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí de l'Enric de la Serra.
353

Coordenades:

41.67792
1.79532
399729
4614718
08098-387
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 5. Està situada a l'extrem nord-oest del serrat de la Llançotera. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular, però força irregular. En la part visible mesura 30 cms. d'alçada per 45 d'amplada i 14 de fondària. En una cara té gravada la inscripció G i en l'altra C.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar dels segles XVIII. Un referent a tenir en compte són les fites veïnes del termenal amb Manresa, que majoritàriament es poden considerar del segle XVIII. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.