Fita de terme 4 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
261

Coordenades:

41.69261
1.80241
400342
4616341
08098-364
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Sense accés
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 4. Està situada al sud de la partida del Genovès, prop del polígon industrial Salelles II. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular amb els cantons arrodonits. En la part visible mesura 57 cms. d'alçada per 29 d'amplada i 16 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa i el número 155; en l'altra té la inscripció "SALELLAS". A la superfície superior té gravada la orientació de la línia del termenal.

Per les característiques dels gravats i les inscripcions, podria ser una fita del segle XVIII. En tot cas, ha de correspondre al període en què Salelles era encara un municipi independent; per tant, anterior a 1833, quan es va portar a terme la reorganització municipal que comportà la integració de Salelles dins de Sant Salvador de Guardiola. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.