Fita de terme 4 bis entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
297

Coordenades:

41.69597
1.8003
400171
4616716
08098-365
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa. Aquesta fita no apareix en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes, però es troba entre les que en aquest treball s'identifiquen amb els números 4 i 5. Està situada a l'alzinar de l'Oller. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular amb els cantons arrodonits. En la part visible mesura 50 cms. d'alçada per 28 d'amplada i 15 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa i s'ha perdut el gravat del número que la identificava; en l'altra té la inscripció "SALELLAS". A la superfície superior té gravada la orientació de la línia del termenal.

Per les característiques dels gravats i les inscripcions, podria ser una fita del segle XVIII. En tot cas, ha de correspondre al període en què Salelles era encara un municipi independent; per tant, anterior a 1833, quan es va portar a terme la reorganització municipal que comportà la integració de Salelles dins de Sant Salvador de Guardiola.