Fita de terme 1 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
219

Coordenades:

41.6897
1.80849
400843
4616011
08098-363
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Regular
Trencada
Inexistent
Difícil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola, Manresa i Castellgalí, identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 1. Està situada al lloc anomenat Hort de l'Oller, al marge esquerre de la riera de Guardiola. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte amb un triangle equilàter com a base però actualment es troba partit. En la part visible mesura 55 cms. d'alçada i 21 cms. per cada costat. En una cara té gravat "[S]ALE[L]LAS"; en una altra "CASTE (...)GAL". Les inscripcions són incompletes perquè la fita es conserva parcialment. En la tercera cara devia tenir gravat l'escut de Manresa.

Per les característiques dels gravats i les inscripcions, podria ser una fita del segle XVIII. En tot cas, ha de correspondre al període en què Salelles era encara un municipi independent; per tant, anterior a 1833, quan es va portar a terme la reorganització municipal que comportà la integració de Salelles dins de Sant Salvador de Guardiola. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.
.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.