Fita de terme 15 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí de Salelles.
286

Coordenades:

41.70834
1.7913
399442
4618100
08098-374
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Regular
Trencada i escantellada
Inexistent
Sense accés
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 15. Està situada al nord de la zona de Clot de Llorenç, a uns cent vint metres a l'est de la casa de Cal Tinet. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular. En la part visible mesura 59 cms. d'alçada per 29 d'amplada i 13 de fondària. En una cara té gravada la inscripció "FARRERAS"; en l'altra "LL[?]". En el primer cas la inscripció es refereix a la masia de les Farreras, en terme de Manresa. En l'altra potser a Salelles, però és dubtós. En tot cas, es tracta d'una fita que més aviat sembla de la finca de les Farreras, però que coincideix amb la delimitació dels termes municipals.

Aquesta fita és una fita atípica, que tal vegada podria correspondre al segle XIX. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.