Fita de terme 18 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem nord-est del terme municipal
Camí de la Peça.
315

Coordenades:

41.71049
1.78826
399192
4618342
08098-375
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Regular
Erosionat per la cara de Guardiola
Inexistent
Sense accés
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 18. Està situada a uns 135 metres de la casa anomenada la Peça. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular. En la part visible mesura 52 cms. d'alçada per 30 d'amplada i 15 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa i el número 137; en l'altra sembla que té la "G", però es troba molt borrosa. A la superfície superior té gravada la orientació de la línia del termenal.

Per la seva tipologia aquesta fita sembla força moderna, probablement del segle XX. Devia col·locar-se en substitució d'una fita del segle XVIII similar a la majoria de les que es troben en aquesta zona. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.