Fita de terme 14 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí de Salelles.
291

Coordenades:

41.70766
1.79299
399581
4618023
08098-373
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Restringit
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 14. Està situada a la zona anomenada Clot de Llorenç, en el jardi de la casa anomenada cal Rosal i a uns dos-cents metres al nord del Clot del Raguer. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular. En la part visible mesura 50 cms. d'alçada per 30 d'amplada i 15 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa i el número 143; en l'altra té la inscripció "G" i el número 7. A la superfície superior té gravada la orientació de la línia del termenal.

Aquesta fita, a diferència de la resta d'aquesta zona, deu ser del segle XIX, ja que té gravada la inscripció "G", al·lusiva a Sant Salvador de Guardiola, en lloc de "Salellas", tal com apareix en la majoria de les que es troben en aquesta zona. Ha de ser, per tant, posterior a 1833, quan es va portar a terme la reorganització municipal que comportà la integració de Salelles dins de Sant Salvador de Guardiola. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.