Finestra de la casa del carrer Castell 6 Talamanca

Bages
Casa del Carrer del Castell 6, 08279 Talamanca
Carrer del Castell 6, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.73847
1.97661
414899
4621246
08277-65
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. cad.: 53505DG1251S
Quim Serdà Manau

Finestra amb llinda monolítica que recau sobre brancals fets amb carreus quadrangulars ben escairats que sobresurten del parament arrebossat i amb ampit motllurat. L'interior està protegit amb una contrafinestra de fusta original que s'obre amb una petita obertura en un lateral. La llinda té gravada la data de 1723. La finestra pertany a un cobert adossat a migdia de la casa, a l'alçada del primer pis. La casa a la qual s'adossa el cobert es troba actualment en desús i tancada.

L'espai situat entre el Castell i l'Església de Santa Maria correspon al nucli més antic del poble. Es tracte d'un espai doblement protegit; d'una banda pel castell, i de l'altra, per la proximitat de l'església, del seu espai inviolable i la sagrera. És es aquest espai on, durant la repoblació del segle XI, alguns colons s'agrupen tot establint-hi el seu lloc de residència, mentre que altres es dispersen en petits masos per la zona. Les cases estaven adaptades a la forma del terreny i disposades a ambdós costats d'un carrer longitudinal, en el qual les parets de les cases servien de muralla protectora del poblat. Moltes vegades, el mateix carrer podia tancar-se pels seus extrems i fer del carrer un pati interior. VALDENEBRO (1997:59) Dels cossos bastits en aquest període no se'n conserva cap, ja que els materials de construcció no eren gaire sofisticats; paret seca, trossos de fusta i palla de poca consistència. A més, la crisi econòmica i demogràfica del XIV portaria a l'abandonament d'alguna d'aquestes cases, accentuant-ne l'estat de deteriorament. A finals del segle XV i sobretot al XVI, superada la crisi, el creixement demogràfic experimentat per la població durant aquest període feu que la població es recuperés Els treballs al camp -vinya, cereals, horta- junt amb l'activitat ramadera, serien els eixos de l'economia familiar. De fet, el cos original de la casa està organitzat conforme el clàssic repartiment d'àrea productiva a la planta baixa i residència al primer pis, i d'acord amb el desenvolupament econòmic del poble. És a dir, al segle XVIII el conreu de la vinya té un creixement molt important. Aquesta abundància econòmica es visible avui amb llurs modificacions i ampliacions arquitectòniques, adquirint les cases l'aspecte i fisonomia actual. Prova d'això en són les dates que trobem gravades a les llindes de portals i/o finestres. A mitjans segle XX les cases del poble es trobaven en mal estat de conservació, fruït de l'abandonament, doncs progressivament el poble va perdent població un cop el món rural entre en crisi. Avui, les cases del carrer Castell estan recentment reformades, sols conservant estructures d'interès als interiors de la planta baixa.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.