Filatura i Tint Vell
Santa Coloma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Carrer A. Edifici Filatura-Colonia Güell
  Emplaçament
  Just a l'entrada del recinte fabril de la Colonia Güell
  15,7

  Coordenades:

  41.36231
  2.03131
  418979
  4579431
  Número de fitxa
  08244 - 59
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Modernisme
  Segle
  XIX
  Any
  2001-04
  Òscar Tusquets
  Estat de conservació
  Bo
  Rehabilitats entre 2001-2004
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Monument
  BCIN 1876-CH-EN
  Accés
  Restringit
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

  En el complex fabril es duia a terme tot el procés productiu del tèxtil, i per això hi havia l'edifici de filatura, els telers, el tint, l'estandatge, el tallador, l'edifici per a la màquina d'aprest i els tallers de fusteria, serralleria, tondoses, perxes, màquines de parar, acabats, tallers auxiliars de mecànica, fusteria, paletes, pintors, electricistes, llauners, corretgers, etc. L'edifici principal, el de filatura, es caracteritza per adoptar el model arquitectònic de Manchester, amb una distribució de planta baixa i quatre plantes pis amb planta lliure que comprenien, cadascuna, un procés diferent la filatura. L'estructura està composta per dues fileres de pilars de ferro colat que formen tres volums amb cobertes a dues aigües de teula àrab. L'entrega dels pilars amb les jàsseres de fusta de pi d'Oregon, reforçades amb tirants de ferro, es resol amb una cartel·la-capitell. El paviment estava format per un entarimat de fusta. Les façanes, d'obra de maó vist, estan compostes per una repetició de la mateixa obertura. L'edifici del tint vell, de quatre plantes en el volum central, també respon al tipus de fàbrica de pisos, però de menys altura que l'edifici de filatura. L'estructura interior estava formada per tres fileres de pilars de ferro colat que aguantaven jàsseres de fusta de pi d'Oregon i formaven tres volums: el central, de quatre plantes, i els laterals, de tres plantes, tancats amb cobertes a dues aigües formades amb teula àrab.

  Premi Bonaplata de Restauració l'any 2006.

  L'any 1890, el fill de Joan Güell, Eusebi Güell, va començar la construcció de la Colònia, on la fàbrica sens dubte era l'element principal. A la fàbrica s'hi transformava el cotó, que venia d'Amèrica en panes, velluts i velludets. Cadascun dels edificis de la fàbrica estava destinat a un treball determinat dins el procés de transformació de la matèria primera en producte final. Tot i que el recinte està lleugerament transformat, es conserven bona part dels edificis originals, tots ells fet amb maó vist i de tres tipologies: fàbrica de pisos, edificis en gelosia, i edificis de sostre de dent de serra. Entre els anys 2001 i 2004 l'arquitecte Òscar Tusquests fou l'encarregat de dur a terme la rehabilitació d'alguns dels edificis més emblemàtics, La Filatura i el Tint Vell. L'objectiu fou respectar al màxim l'edifici original i no ocultar la seva evolució, per això es va procedir a la restauració de les façanes dels dos edificis. En el tint, es construí un nou volum amb escales d'acer i vidre i murs de totxo vidrat de color blau brillant, per acollir les comunicacions verticals al voltant de les quals se situen els serveis comuns de cada planta. Per al pas de les instal·lacions, es construí un fals terra. A la façana, se substituïren les antigues fusteries per unes de color vermell per remarcar-ne la contemporaneïtat. En l'edifici de filatura, també es va crear un nou nucli central de comunicacions verticals per adaptar l'edifici a les necessitats actuals. Una nau al sud del recinte, antigament l'edifici de les tondoses, on hi havia hagut la segona màquina de vapor, acull la Fundació Gaspar de Portolà, dedicada a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual. A l'edifici del tint hi havia el Gaudí Research Centre, que recentment s'ha traslladat a uns locals de la filatura.

  PADRÓ I MARGÓ, Josep; CASALS COLL, Josep (2002) La Colònia Güell. Industria, arquitectura i societat. Angle editorial. https://www.espaisrecobrats.cat/colonia-guell-edificis-de-filatures-i-del-tint-vell-colonia-guell-brain-business-park/