Estació de ferrocarril Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de l'Estació, s/n

  Coordenades:

  41.34478
  1.70317
  391504
  4577843
  08305-108
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XX
  1911
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5037
  Fàcil
  Social
  Privada
  RENFE
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici a quatre vents destinat a estació de ferrocarril des dels seus orígens. És de planta allargada, formada per un cos central de planta baixa i dos pisos i dos cossos laterals que consten de planta baixa i pis. Coberta plana formant terrat. Destaca una marquesina al llarg de la façana que dóna a la via, sustentada per carteles metàl·liques de gelosia.
  Les façanes tenen una composició simètrica segons eixos verticals, amb el cos central i els testers sobresortint d el'alineació. Totes les obertures estan adintellades emmarcades amb un regruix que forma un arc rebaixat, a excepció de les obertures del cos central i dels extrems de la planta baixa, que són d'arc de mig punt.
  Estucat simulant maons i bandes cantoneres remarcades. El coronament és amb cornisa i barana de terrat massissa, A la part central hi ha un motiu ornamental.

  L'any 1865 s'inaugura el ferrocarril amb una estació provisional.
  L'any 1892 es fan obres de restauració de les dependències de l'antiga estació; fins que s'inaugura l'actual estació a l'any 1911.

  BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.