Casa Serra i Corominas Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de l'Estació, 5

Coordenades:

41.34484
1.70271
391465
4577850
08305-109
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
1891
Antoni Vila i Palmés
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5038
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13313CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular en el cos central i dos cossos laterals adossats. Cos principal de tres crugies perpendiculars a la façana, consta de planta baixa i dos pisos. Coberta de teules àrabs a quatre aigües amb claraboia central situada sobre la caixa d'escala.
Façana principal de composició simètrica composada sobre cinc eixos verticals. Tres portals adintellats a la planta baixa. En el primer pis, trobem tres balcons d'obertura única d'arc rebaixat coronats amb frontó circular, el central decorat amb escut. En els laterals, galeria adintellada amb frontó triangular franquejat per columnes amb capitell i amb baranes de balcó de balustres. A la planta superior hi ha tres balcons d'obertura única i d'arc rebaixat coronats per frontons triangulars. Coronament amb tres obertures rectangulars a sotacoberta, cornisa i frontó triangular centrat.
El parament està fet a base de bandes horitzonatsls i pilastres amb capitells separant els cinc eixos verticals.

Sabem per fotografies antigues, que el cos de l'esquerra tenia una galeria porticada lateral que deu haver quedat tapada pel bloc de pisos que es veu en l'actualitat. Si la simetria era completa, el cos de la dreta també podria haver tingut una galeria.

L'any 1891 es fa la sol·licitud d'obres per una casa per en Joan Serra i Corominas, segons projecte de l'arquitecte Antoni Vila i Palmés.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.