Cal Jané i Alegret Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Cort, 28

Coordenades:

41.34603
1.69758
391038
4577989
08305-107
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1909
Eugeni Campllonch i Parés
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5036
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13313CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres que fa cantonada, de planta rectangular amb xanfrà arrodonit. Consta de planta semisoterrada, planta baixa sobreaixecada i tres plantes pis, la darrera de les quals és una ampliació dels anys 60. La coberta és plana de la que sobresurt la caixa de l'ascensor.
Façana principal composada en cantonada en la que es troba una gran tribuna a la primera planta, amb balcó superior. A la planta baixa, els portals són adintellats molt transformats. A la primera planta ens trobem balcons d'arc rebaixat i llosa i baranes bombades. A la segona planta hi veiem un balcó d'arc rebaixat i una galeria de balcons seguits d'arc trebolat. En el coronament hi ha obertures en forma d'ull de bou, la cornisa és ondulada. A sota els balcons hi ha ornamentació floral amb claus d'arc i tribuna

L'any 1909 es construeix aquesta casa segons projecte de l'arquitecte Eugeni Campllonch, propietat de Josep Jané i Alegret. A la dècada dels anys 60 s'hi afegeix una planta damunt del coronament de la façana existent.

BOHIGAS, Oriol (1971). Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Ed. Lumen. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.