Escola Evangèlica de Rubí Rubí

Vallès Occidental
c/ Poeta Virgili, 17.- 08191- RUBÍ
Al nucli urbà

Coordenades:

41.48873
2.0296
418993
4593468
08184-217
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1929?
Portillo i Quintana
Regular
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Església Evangèlica, C/ Colom 4-6, 08191-RUBÍ
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, amb façana principal que dona al carrer. Del conjunt resulta d'interès la façana, que es desenvolupa en dos pisos: baix i primer i que, compositivament de manera vertical, presenta una certa simetria que te l'eix marcat per dos grups de finestres. El motiu constant es l'aplicació de totxo a tots els elements que sobresurten de la línia de parament, presentant-se als trencaaïgues superiors a totes les obertures i als sobrearcs de la planta baixa. La composició de façana es com segueix: d'esquerra a dreta, al pis baix finestra simple, finestra triple -dividida per mainells de totxo- amb llinda oberta a sota de sobrearc escarcer triforat, porta d'accés; al primer pis, finestra simple, finestra triple, dividida de la mateixa manera que al pis baix, però d'allindat recte únic, i a la dreta, finestra simple. Totes les finestres estan tancades mitjançant persiana de llibret. La teulada es a una aigua, amb ràfec de fusta molt senzill.

La església evangèlica va ser iniciada a l'any 1881 per Francisco Albricias. Ell mateix, amb l'ajuda d'altres, va fundar la societat de socors mutus "La Fraternitat", així com el "Casino Rubinense", i es va publicar un seminari titulat "El Rubinense", constituint tot plegat l'eix progressista de la societat rubinenca de l'època. L'escola, nomenada popularment el "protestà", va ser fins l'any 1930, moment en que es construeix el nou temple, el lloc de celebració dels oficis del diumenge de l'obra evangèlica de Rubí. Per tal que es podés celebrar al seu interior l'ofici dominical, les taules escolars s'havien fet de tal manera que es fessin servir en la doble funció de pupitres i bancs per a les cultes. Cada diumenge, inclòs l'armoni era transportat a traves del jardí des l'antic temple a l'Escola, habilitada com a temple dominical (CORTÉS, 1981). Es va clausurar durant l'època franquista (RUBÍ, 1993)

RUBÍ, 75 ANYS (1993) "Rubí. 75 anys a tot tren ". Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 37, p. 215-222. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí.