Embassament i pont de can Macià
Òdena

  Anoia
  Finca de can Macià
  Emplaçament
  Al costat del camí que mena de can Macià a Sant Sebastià

  Coordenades:

  41.59648
  1.65813
  388169
  4605845
  Número de fitxa
  08143 - 75
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1921
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.723
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A013000290000HS
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La presa o cortina és de traçat recte i es va bastir amb paredat comú des de la seva fonamentació. La construcció de la presa està associada a la d'un pont, que permet el creuament del curs de les aigües per al tràfic rodat. És conegut com el Pont de Can Macià.
  El Pont de Can Macià és de traçat recte amb tres ulls en arcs de mig punt, construïts amb
  carreuat irregular i perfilats amb tres rosques de maó a sardinell cadascun, el qual també
  revesteix l'interior de les voltes. La imposta dels arcs apareix remarcada per una doble
  motllura de maó ceràmic. Els murs laterals d'ambdós estreps també són construïts amb
  carreuat irregular de junta plena, els quals s'entreguen amb traçat rectilini contra el terreny,
  essent la mateixa pedra del terrer la que actua de mur d'acompanyament en el seu últim
  tram. El tauler original del pont recolzava sobre un motllurat de maó, visible encara a tota la
  seva longitud. El tauler va ser reformat per augmentar la seva amplada, construint-ne un de nou suportat amb perfils metàl·lics i llosa de formigó armat. El seu acabat presenta un paviment de terra compactada continguda lateralment per una petita vorera de formigó, on recolza la barana de protecció del pont, la qual és de barrot vertical de ferro de secció quadrada i passamà quadrangular. El pont conserva el seu antic volant d'obertura de comporta, situat sobre un lateral del tauler i ancorat a la barana.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  El pantà de Can Macià va ser construït l'any 1921 pels propietaris de Can Macià per tal d' autoabastar-se d'energia elèctrica. Possiblement una errada de disseny i la manca d'un curs d'aigua regular va deixar sense operativitat el pantà des dels seus inicis.
  El curs del torrent del Raval i dels altres dos torrents veïns, van ser conduïts cap a l'embassament, construint-hi una presa d'emmagatzematge destinada a retenir l'aigua per al seu ús regulat d'irrigació i generació elèctrica.
  En una placa de fang inserida en el paredat del mur del pont s'hi pot llegir: REFORMAT ABRIL 1960. B.C.F.A.D.S

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.