Casa senyorial de can Macià
Òdena

  Anoia
  Carretera BV-1106, km. 2,295, Camí de Can Macià
  Camí de Can Macià
  Emplaçament
  Zona del Pla, zona sud-oriental del terme

  Coordenades:

  41.59836
  1.65645
  388032
  4606056
  Número de fitxa
  08143 - 70
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Modern
  Historicista
  Contemporani
  Eclecticisme
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL núm. 5135-I (PGOU 13/12/2000)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A013000290000HS
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La casa senyorial de Can Macià és de forma basilical amb tres crugies juxtaposades.
  L'edifici es composa de planta baixa, planta primera o noble i planta sota coberta. A la
  planta baixa, a la crugia nord, es troba el celler, que ocupa l'espai dels antics corrals amb
  un accés directe des del pati. Al fons d'aquesta crugia, un pas que sembla excavat a la
  roca, ens condueix fins a un petit espai i, seguidament, fins a una estança que comunica
  amb una cambra d'aire existent sobre una volta de maó de pla de la nau veïna. Aquests
  espais podien haver funcionat com a refugi en època de perill, ja que l'estança intermèdia presenta indicis d'haver estat incomunicada. Des del celler, unes escales comuniquen amb
  la crugia central de la casa, on se situa, en planta baixa, el vestíbul del casal i a sota l'antic
  celler, construït l'any 1542, des d'on s'accedeix a les diferents galeries iniciades l'any 1929,
  que configuren la instal·lació on reposen les ampolles per elaborar el cava. Des del pati
  s'accedeix al vestíbul a través del portal principal de la casa i des del vestíbul s'accedeix a
  la crugia de tramuntana on hi ha un antic menjador, la sala dels homes i la sala de les
  dones, totes elles amb mobiliari i ornamentació de l'antiga casa pairal. Al fons del vestíbul
  hi ha l'escala d'accés a la planta primera i un espai destinat a fresquera.
  La planta primera es distribueix a través de la sala principal, central, la qual dóna accés a
  diferents dormitoris i estances situades a banda i banda. La sala principal està decorada
  amb uns arrimadors de ceràmica vidriada amb motius de florons valencians abarrocats.
  L'espai de l'escala conserva una columna de pedra esculturada que sustenta una gran biga
  de fusta, la qual permet comunicar visualment la caixa d'escala amb la sala principal,
  conferint una gran riquesa de llum i espacial al conjunt.
  La planta sota coberta està ocupada per una sala d'estar i un espai destinat a magatzem o
  traster de l'habitatge.
  La façana principal de la casa presenta una distribució simètrica centrada amb el carener
  de l'edifici. Totes les obertures, així com les cantoneres, són construïdes amb carreus. La
  porta d'accés principal a la masia és d'arc de mig punt, centrada amb una finestra principal
  a la planta primera que dóna a la sala i un conjunt de cinc finestres de punt rodó que obren
  des de la sala sota coberta.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA I SERRA, Xavier (1999): "Bandositat al terme d'Òdena, un exemple de principis del segle XVI: els Aguilera del Mas Aguilera de la Costa, els Grau del Mas Guarro", Miscellanea Aqualatensia, vol. IX, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p. 269-290.
  JORBA I SERRA, Xavier (2004): "Viure la mort a l'edat moderna. L'exemple del mas Rossinyol de Moragues (Òdena)", Miscellanea Aqualatensia, vol. 11, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p. 229-251
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1992) Breu recull de la capella romànica de Sant Miquel d'Òdena, can Rossinyol de Moragues -can Macià-, Capella Sant Sebastià d'Òdena. Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Òdena, Òdena.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1997) Itineraris Turístics per Òdena. Diputació de Barcelona, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç. Història del castell d'Òdena. Del segle XII al XV. Òdena [Inèdit]