Mare de Déu de la Mercè de can Macià
Òdena

  Anoia
  Finca de can Macià
  Emplaçament
  Al costat de la casa pairal de can Macià

  Coordenades:

  41.5979
  1.65661
  388045
  4606005
  Número de fitxa
  08143 - 72
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Historicista
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1927
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Religiós
  Titularitat
  Privada
  08142A013000290000HS
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Capella dedicada a la Mare de Déu de la Mercè, construïda l'any 1927. La capella la va fer construir Joan Vives i Gibert amb una advocació en honor a la seva esposa, Mercedes Ciervo Sinclair.
  Capella d'una sola nau amb accés des de ponent, i un campanar adossat al mur de llevant
  amb accés des de l'interior de l'edifici. La nau és coberta amb una volta apuntada i
  reforçada per dos arcs faixons que defineixen dues crugies: la del cor i la del presbiteri. La
  coberta és a dues aigües, amb acabat de teula ceràmica tipus aràbiga, i els murs
  presenten un acabat pintat.
  La façana principal és composada per la porta d'accés, una finestra centrada a eix que
  dóna al cor i dues pilastres laterals que limiten la façana. La façana presenta una imposta que va de banda a banda a nivell del forjat del cor i una segona imposta que corona la part
  superior del parament. Sobre cadascuna de les pilastres hi reposa un pinacle, i a la part
  central de la façana, coincidint amb el vèrtex del carener, hi ha una creu, elements tots ells
  esculpits en pedra. Les dues obertures són construïdes amb arc apuntat i el seu front està
  ornamentat amb motllures simples a tot el perímetre fins a la línia d'arrencada, on reposa
  sobre una imposta i pilastres laterals. Cadascun dels brancals de la finestra disposa d'una
  columneta amb capitell situada a la part interior de l'obertura.
  L'espai interior de la capella queda definit en tres àmbits: l'àmbit d'accés amb pujada al
  cor, l'espai de la feligresia, on es disposen tres bancs de fusta per banda, i la zona del
  presbiteri amb l'altar, situada en un nivell superior, a la qual s'hi accedeix mitjançant tres
  esglaons situats a la part central amb una balustrada de protecció a banda i banda de
  l'escala.
  Tots els elements arquitectònics significatius de l'interior de la capella són construïts amb
  alabastre, tant a l'altar com a la resta de l'espai: escales, balustrades, impostes, fornícules,
  permòdols o motlures. Es puja al cor mitjançant una escaleta de cargol de fusta i, un cop a
  dalt, l'espai queda protegit amb una barana esculpida de marbre. La línia d'arrencada de
  volta apareix remarcada per una imposta d'alabastre, sota la qual apareix una sanefa de
  pintura mural perimetral, que conté inscrita la següent patrologia llatina: IN HONOREM S.
  MARIA DE MERCEDE DE CUIUS DESCENSIONE GUADENT ANGELI ET COLLAUDANT
  FILIUM DEI.
  A la part central del mural pintat de l'altar hi ha una fornícula on es col·loca la imatge de Nostra Senyora de la Mercè.
  Un rosetó queda situat sobre la fornícula abans descrita i rep llum des de la caixa d'escala d'accés al campanar.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  GAVÍN, Josep M (1984) Inventari d'esglésies: Anoia - Conca de Barberà, vol. 16. Ed. Arxiu Gavín, Valldoreix.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1992) Breu recull de la capella romànica de Sant Miquel d'Òdena, can Rossinyol de Moragues -can Macià-, Capella Sant Sebastià d'Òdena. Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Òdena, Òdena.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1997) Itineraris Turístics per Òdena. Diputació de Barcelona, Barcelona.