Els Vinyets Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 1050 metres per carrers i pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 1'100

  Coordenades:

  41.94356
  2.23278
  436404
  4643794
  08100-71
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 6440401DG3464S
  Jordi Compte

  Els Vinyets es troba situada uns 150 metres a l'est de la carretera C-17, a l'est del Soler i al sud-oest de la Casanova de Mont-ral i en una petita zona de camps de conreu que queda delimitada per la carretera a l'oest i per una urbanització construïda modernament al sud-est.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, amb nombroses estructures adossades a l'est i dos volums adossats al sud-oest que corresponen a l'antiga masoveria, actualment sense ús. El volum principal està bastit amb murs arrebossats de maçoneria de pedra en el nivell de planta baixa i de tàpia a la resta, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est, queda encaixada per nombroses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i tàpia ubicades a escassos metres de la façana, deixant un pati estret i allargat que condueix a l'accés principal de la masia. Tant aquest pati com l'entrada a l'interior de la masia es troben enllosades amb filades regulars de lloses de grans dimensions escairades. L'accés al pati es troba al sud i és un portal d'arc rebaixat emmarcat amb brancals de pedra bisellada i llinda d'obra arrebossada. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada, amb la inscripció "RAMON VINYETS LA FEU LO ANY 1847" gravada a la llinda amb una creu a sobre. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes, dues finestres més. La meitat dreta de la façana queda dominada per un cos adossat que uneix al volum principal amb les estructures que hi ha a l'est. En la façana sud d'aquest cos hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada a nivell de primer pis.
  La façana sud conté dues finestres a nivell de planta baixa, tres finestres al primer pis, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada, i tres finestres a les golfes amb l'arrebossat escrostonat deixant entreveure obra en l'emmarcament. A l'esquerra de la façana hi ha adossat perpendicularment un volum doble que correspon amb la masoveria. El volum principal, la masoveria i una pallissa reformada modernament i ubicada a l'est delimiten un pati obert en aquesta part. Entre els dos volums que corresponen a la masoveria hi ha diverses estructures integrades entre les que destaca l'antic femer amb volta d'arc rebaixat de maó. La masoveria consta dels nivells de planta baixa, primer pis i golfes i es troba bastida amb murs de tàpia arrebossats, amb cantonades de pedra treballada i obertures emmarcades amb llinda de fusta.
  La façana oest té al davant diverses estructures adossades, algunes de les quals reformades, i un pati tancat delimitat per aquestes estructures i un mur. A l'interior del pati hi ha una bassa rectangular bastida amb monòlits de pedra treballada de dimensions notables i un safareig. Pròpiament a la façana hi ha dues finestres al primer pis, una emmarcada amb pedra bisellada, i tres finestres a les golfes.
  La façana nord conté diverses estructures adossades a nivell de planta baixa i mostra el volum principal i el cos adossat a l'est diferenciats. En aquest cos hi ha dues finestres, una emmarcada amb pedra treballada, i una galeria formada per tres obertures d'arc rebaixat. En el volum principal hi ha cinc finestres, dues a les golfes i tres al primer pis, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada, una amb la data de 1728 amb una creu intercalada inscrita a la llinda i l'altra amb la inscripció erosionada "YOSEP VINIETS LO FEU", una creu i la data de 1728 inscrits a la llinda
  A l'est de la masia hi ha diverses estructures adossades. Les més properes a la masia es troben bastides amb murs de maçoneria de pedra i tàpia i contenen les dates de 1890 i 1898.

  Els Vinyets es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de mas des Viyet.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.