Els Clots Montclar

Berguedà
Costa dels Clots
Es troba propera al Firal dels Reis, a la banda sud.
08130-99
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
Fàcil
Privada
08129A003000030000AE
María del Agua Cortés Elía

Masia en estat de ruïna que conserva part dels tancaments. Es distingeix una casa de planta baixa i pis, coberta amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Els murs són de paredat simple amb cantoneres de pedra escairades. Les llindes i muntants de les obertures que resten són de pedra. Es poden diferenciar dues crugies orientades nordest-sudoest. A la façana de llevant hi ha un cobert adossat.

L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici que possiblement va ser edificat al segle XIX. No s'ha trobat informació històrica.