La Pineda Montclar

Berguedà
El Pla de Montclar
Situada a la Serra del Rocs sobre la Rasa de la Pineda.
08130-98
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Dolent
Està mig enrunada
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08129A006000040000AA
María del Agua Cortés Elía

La casa La Pineda es troba situada en una zona envoltada de camps de conreu. Era un edifici de planta baixa i dues plantes formada per un edifici principal de planta quasi quadrangular, cobert amb teulada a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Té una antiga pallissa adossada al mur de llevant, coberta amb teulada a un vessant, i altres dos coberts adossats a la façana de ponent, també cobert amb teulada a un vessant. Es conserven els paraments de tancament fins a la alçada de la teulada, de paredat comú amb carreus ben tallats i més grossos a les cantonades. Les llindes i brancals de porta i finestres són de maó massís, i totes tenen llinda d'arc rebaixat. Es conserven parts del ràfec perimetral de la coberta. El cobert de llevant és de paredat comú a la planta baixa, i de maó amb biguetes prefabricades que suporten la teulada. El primer pis queda obert ja que feia funcions de pallissa. L'accés al pis es fa a través d'una escala exterior adossada a la façana sud. Els coberts de la banda de ponent amb tancaments i pilars ceràmics i coberta de teula. Adossat a aquest cos, hi ha un altre estable de mida més gran, amb estructura de pilars de formigó armat i coberta amb bigues de formigó prefabricades de doble T i planxa metàl·lica. Actualment el conjunt s'utilitza per guardar bestiar. Aquest edifici es va cremar durant els incendis de 1994.

L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici d'època contemporània, però no disposem de documentació històrica.