El Puig-xot Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 500 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 12'500

Coordenades:

42.05616
2.05001
421393
4656448
08109-49
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A012000430000BM
Jordi Compte i Marta Homs

El Puig-xot està situada en una esplanada al sud de la carena del Puig-xot, a l'oest del Roc Gros del Puig-xot i a l'est del turó del castell de Lluçà.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb estructures adossades als extrems. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i en algunes parts de tàpia amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes .
La façana principal, orientada al sud-oest, conté una cantonada integrada denotant una ampliació. A nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb maó. A l'esquerra de la façana hi ha una estructura adossada i a la dreta un cobert.
La façana sud-est es troba dominada pel cobert adossat, bastit amb pilars d'obra vista i tancat al nord-est amb un mur de maçoneria de pedra. Pròpiament a la façana hi ha dues espitlleres a nivell de planta baixa, a l'interior del cobert, i una finestra emmarcada amb maó al primer pis, per sobre el nivell del cobert.
La façana nord-est conté a nivell de planta baixa dues finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada i l'altra amb maó. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb maó, una de les quals amb llinda de fusta, i una estructura adossada d'obra vista parcialment aterrada, l'antiga comuna. A la dreta de la façana hi ah una estructura adossada amb una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta.
La façana nord-oest es troba dominada a nivell de planta baixa per l'estructura adossada, amb murs d'obra vista en aquesta part. Per sobre l'estructura, a nivell de primer pis, hi ha una finestra emmarcada amb maó.

El Puig-xot es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1866, i en canvi no apareix en el llistat de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació bastida als voltants de la primera meitat del segle XIX

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.