Casanova del Castell Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 300 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 12'100

Coordenades:

42.05872
2.04729
421171
4656735
08109-50
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A012000390000BF
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova del Castell està situada al nord-est del turó del castell de Lluçà, a l'oest de la riera Lluçanès i a l'est de la roca de Montjuïc.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb un cos adossat al sud i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, es troba dominada pel volum adossat al sud. A nivell de planta baixa forma un espai cobert al fons del qual hi ha el portal principal de la masia, d'arc rebaixat i emmarcat amb maó. El primer pis es troba arrebossat i conté una finestra reformada i a les golfes hi ha una petita eixida a l'esquerre i una finestra emmarcada amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra. A pocs metres de la façana hi ha una estructura bastida en part amb murs de maçoneria de pedra i a la resta amb murs d'obra vista.
La façana oest conté a nivell de planta baixa dues finestres petites emmarcades amb maó, una de les quals amb llinda de fusta. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra, una de les quals amb la data de 1842 inscrita a la llinda. A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra. A l'esquerre de la façana hi ha estructures adossades modernament i completament arrebossades.
La façana nord es troba dominada per les estructures adossades i només hi ha, a nivell de golfes, una finestra emmarcada amb maó i llinda de pedra actualment tapiada.
La façana est conté a nivell de planta baixa quatre finestres emmarcades amb maó tapiades i tres finestres de nova obertura. Al primer pis hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb maó i una altra amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra. A les golfes hi ha dues obertures emmarcades amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra.
Uns metres a l'oest de la masia hi ha un habitatge amb teulada de doble vessant construït modernament.

La Casanova del Castell apareix per primera vegada com a casa habitada dins la parròquia de Lluçà l'any 1843. A la masia es conserva una llinda datada l'any 1842.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.