El Puig Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 950 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera BV-4601, punt quilomètric 3'400

  Coordenades:

  41.95838
  2.22015
  435372
  4645449
  08100-83
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVI-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01800002
  Jordi Compte

  El Puig es troba situada en un pla elevat als peus del serrat de la Bassa, al nord de l'església de Sant Andreu de Gurb i al sud de Sant Roc.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb un volum adossat a l'est amb els mateixos nivells i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb una teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra bisellada i un portal d'arc de mig punt adovellat, parcialment tapiat i ubicat sota el porxo que forma el volum adossat. El portal d'arc rebaixat, ubicat al centre, conté un carreu a la clau amb l'anagrama IHS i la data de 1585 inscrits i un relleu a mode d'escut amb unes inicials erosionades. A banda i banda de la clau hi ha una inscripció que ressegueix la llinda: "REPARATA FUI ANNA UXORE JOSEPHI JACOBI PUIGRAFEGUT ANNO 1858". A l'esquerra hi ha l'antic pujador de pedra amb una pica monolítica adossada i un carreu amb motius geomètrics i la data de 1891 inscrits. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb motiu geomètric a l'interior i un balcó emmarcat amb pedra bisellada i base de pedra motllurada. A les golfes hi ha quatre finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una finestra balconera emmarcada amb pedra treballada. De la meitat dreta de la façana sobresurt perpendicularment el volum adossat, amb un contrafort a l'extrem est. En la seva façana orientada al sud el volum forma tres amples galeries. A la planta baixa i al primer pis hi ha tres obertures d'arc rebaixat decorades amb una pedra motllurada a mode de capitell, en una de les quals hi ha la inscripció "construido en 1870" i a les golfes hi ha tres obertures d'arc rebaixat sense decoració.
  La façana sud conté quatre finestres a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, un balcó emmarcat amb pedra treballada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. A les golfes hi ha cinc finestres emmarcades amb pedra treballada, una de les quals tapiada. Davant el volum adossat i la façana principal del volum central hi ha un pati, delimitat a est i sud per estructures reformades modernament.
  La façana oest té una part arrebossada a la meitat esquerra i diverses estructures adossades amb teulada d'una vessant. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb motiu geomètric a l'interior, i a les golfes quatre finestres, dues emmarcades amb pedra bisellada. Davant aquesta façana hi ha un pati tancat delimitat a l'oest per una estructura de grans dimensions amb murs de maçoneria de pedra, tàpia i obra vista.
  La façana nord té la part dreta arrebossada i conté a nivell de planta baixa quatre finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres, dues emmarcades amb pedra bisellada, una amb decoració d'arc de cortina a la llinda amb motiu geomètric a l'interior i l'altra amb la data de 1712 inscrita a la llinda amb una creu intercalada. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. A l'esquerra hi ha el volum adossat, en aquesta façana amb els murs arrebossats i les obertures reformades.
  Uns metres al nord de la masia hi ha un hort delimitat amb murs de maçoneria de pedra. En un nivell més elevat hi ha una bassa i sota aquesta, un safareig quadrat format amb monòlits escairats de grans dimensions. Les tres parts quedaven unides antigament per un sistema de rec que permetia transportar l'aigua al safareig i distribuir-la per l'hort a través d'un sistema de canals, actualment quasi desaparegut.

  El Puig es troba documentada en el fogatge de 1553, formant part de la parròquia de Sant Andreu de Gurb, tot i que el seu origen és anterior.

  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.