Casanova del Puig Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 300 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 3'400

  Coordenades:

  41.95797
  2.22688
  435930
  4645399
  08100-84
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 001711100DG34F
  Jordi Compte

  La Casanova del Puig està situada al nord-est de l'església de Sant Andreu de Gurb i a l'est del Puig, als peus del camí asfaltat que comunica l'església de Sant Andreu i les masies del voltant amb la carretera BV-4601.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i un volum de dos nivells adossat a l'est. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra al tram inferior i amb murs de tàpia arrebossats a la resta, exceptuant les cantonades delimitades amb pedres treballades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, mostra una disposició d'obertures simètrica. A la planta baixa hi ha un portal al centre, emmarcat amb pedra bisellada i amb la inscripció "ANY 1797 P. C. R." gravada a la llinda junt amb una creu intercalada i una finestra a cada costat. Tant al nivell de primer pis com al de golfes hi ha tres finestres, en el cas del primer pis emmarcades amb pedra bisellada. A la dreta de la façana hi ha el volum adossat a l'est, que en aquesta façana forma una eixida a nivell de primer pis.
  La resta de façanes contenen diverses obertures que han estat reformades, exceptuant una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta a la façana oest.
  Uns metres al sud-oest de l'edifici hi ha una estructura amb murs arrebossats i obertures emmarcades amb obra vista.