Cal Doctor Gurb

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
A 700 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 3'400

Coordenades:

41.956
2.22302
435608
4645183
08100-82
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A01900069
Jordi Compte

Cal Doctor es troba situada en una cruïlla entre camins veïnals, uns metres a l'est de l'església de Sant Andreu de Gurb i cal Monjo, tot i que en un nivell inferior.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, bastit amb murs de tàpia arrebossats i coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat, que originalment comptava amb brancals de pedra treballada, i una finestra. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes hi ha tres finestres reformades. A l'esquerra de la façana hi ha un petit mur de maçoneria de pedra adossat amb una cisterna semicircular arrebossada just al davant.
A les façanes restants les obertures han estat reformades i no conserven elements originals, exceptuant una porta amb un ample emmarcament d'obra vista al primer pis de la façana est que dóna accés a una petita terrassa.

Cal Doctor es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Andreu de Gurb dels anys 1719 i 1738, amb el nom de casa al Doctor Jeroni.

AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.