El Casal Gurb

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
A 850 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 3'400

Coordenades:

41.95507
2.222
435522
4645080
08100-81
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Social
Privada
Ref.Cad: 08099A01900068
Jordi Compte

El Casal es troba situat uns metres al sud de l'església i la rectoria de Sant Andreu de Gurb, en la vessant sud d'un turó lleugerament elevat entre els torrents del Puig i de Tarrés.
Es tracta d'un edifici de grans dimensions format per un volum principal de planta baixa, primer pis, segon pis i golfes coronat amb teulada de quatre vessants. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i la majoria d'obertures es troben emmarcades amb obra vista i arc de descàrrega també d'obra vista a sobre.
La façana principal, orientada al sud, és la única on les obertures no compten amb llinda de maó ni arc de descàrrega a sobre. A nivell de planta baixa hi ha una porta i dues finestres, al primer pis una galeria formada per tres grans finestrals i a les golfes una finestra emmarcada amb maó. El nivell de segon pis es troba tapiat amb mur d'obra vista.
La façana est compta amb un pis menys a causa dels desnivell sobre el que s'assenta la masia. Al primer pis hi ha una porta amb escales d'accés i quatre finestres. Tant al segon pis com a les golfes hi ha quatre finestres, essent les de les golfes de menors dimensions.
La façana nord compta amb dos nivells menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta l'edifici i té a la part dreta un cos i un mur adossats que delimiten un pati davant la façana principal de l'església de Sant Andreu de Gurb. Pròpiament a la façana i a nivell de segon pis hi ha una porta amb escales d'accés i una finestra, i a les golfes una finestra.
La façana oest té un cos adossat a l'extrem esquerre i un altre a la part dreta. A la dreta del cos adossat hi ha una finestra per nivell i a l'esquerra hi ha quatre finestres a cada un dels nivells de primer pis, segon pis i golfes.

A l'interior hi ha una sala de teatre.

El Casal va ser edificat un cop acabada la Guerra Civil, als voltants de 1940, per iniciativa de la parròquia de Gurb. Per bastir l'edifici es va haver d'enderrocar una antiga masia, cal Teixidor.

VALLS MAS, Xavier (1994). "Carta al meu avi de cal Teixidor de Gurb". dins revista Festa Major Gurb. 1994.