El Puig Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector sud del terme municipal
A 1650 metres per pista forestal de la carretera BV-4401, punt quilomètric 13'250.

Coordenades:

41.9805
1.94754
412811
4648147
08255-44
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Sí, IPA. 3629
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 00DG14G
Jordi Compte i Marta Homs

El Puig està situat en un punt elevat en l'anomenat pla de Pinós, al nord de cal Gervasi i a l'est de Santa Maria de Pinós.
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta rectangular i diverses estructures adossades al voltant, especialment al costat sud on formen un pati tancat davant l'edifici. El volum principal, bastit amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, i amb carreus treballats delimitant les cantonades, està format per planta baixa, primer pis, segon pis i golfes sota teulada, i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est, forma un petit queixal amb la part esquerra sobresortint lleugerament. Al centre, i a nivell de planta baixa, hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada just sobre el portal i una galeria que a la dreta, que en aquesta façana només té una obertura d'arc de mig punt. Al segon pis es repeteix la mateixa disposició amb una finestra reformada a l'esquerra i una galeria a l'extrem dret amb només una obertura en aquesta façana, també d'arc de mig punt.
La façana nord està dominada per les dues galeries que hi ha a primer i segon pis, quedant sense cap obertura el nivell de planta baixa. Al primer pis la galeria està formada per quatre obertures d'arc de mig punt. Al segon pis es repeteix la disposició amb la diferència que les obertures són més grans i queden tancades com a balcons. Sobre el segon pis, a nivell de golfes hi ha dues obertures allargades i encara més amunt, just sota el carener, hi ha un carreu amb la inscripció "AÑO 1822".
La façana oest té un cos adossat construït modernament. A la planta baixa hi ha una porta i dues finestres reformades. Al primer pis hi ha una obertura d'arc de mig punt continuant la galeria i quatre finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i una altra amb maó. Al segon pis hi ha una obertura d'arc de mig punt que continua la galeria de la façana nord i cinc finestres, totes reformades.
La façana sud té un pati tancat al davant, delimitat per diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra. Pròpiament a la façana hi ha dues portes reformades i una finestra emmarcada amb maó a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, una de les quals amb la data de 1716 junt amb una creu intercalada a la llinda, dues finestres emmarcades amb maó al segon pis i dues finestres més, també emmarcades amb maó, a nivell de golfes.

El Puig apareix a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb el nom de cal Gervasi.

El Puig es troba documentada el 1380 formant part de la batllia de Pinós del monestir de Lluçà. És probablement una edificació bastida entre els segles XVII i XVIII i ampliada amb un cos de galeries a principis del segle XIX.

AADD (1994). Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
MASRAMON, Ramon (1990). El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Santa Maria de Merlès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2007.